Aanleverspecificaties

Om het drukbestand zo snel mogelijk in productie te kunnen nemen, dient deze aan onderstaande aanleerspecificaties te voldaan.

Hoe moet ik bestanden aanleveren?

– E-mail max. 9 mb – Indien groter graag via WeTransfer.
– USB-stick Het versturen per post of koerier is geheel op eigen risico; de informatie dragers kunnen in de post makkelijk beschadigen.

Aanleveren van beeld/illustraties

Illustraties kunnen het best in Illustrator (ai/eps) aangeleverd worden en foto’s vanuit Photoshop of een dergelijk programma (tif / eps / psd / jpg, denk aan de resolutie). Schrikt u niet meteen van deze regels, want u heeft wellicht toch meer bruikbaar materiaal dan u denkt, maar dan misschien vanuit andere programma’s. Pdf bestanden kunnen ook bruikbaar zijn, mits op de juiste manier aangemaakt. Voor websites kunnen gif-bestanden vaak ook gebruikt worden, mits ze van voldoende kwaliteit zijn. Heeft u al een logo of al eens eerder drukwerk laten verzorgen? Dan staan deze bestanden waarschijnlijk ergens opgeslagen (bij uw ‘oude’ reclamebureau of drukker) en kunnen deze meestal vrij makkelijk opgezocht en aangeleverd worden. Coral Draw bestanden dienen te worden omgezet naar .ai-bestanden. Het dient ook aanbeveling letters in logo’s naar contouren om te zetten voor aanlevering.

Teksten aanleveren

Teksten geven meestal geen problemen. Teksten kunnen het best aangeleverd worden in word/pages bestanden, in deze bestandsvorm hebben wij de minste tijd nodig de tekst te verwerken. Teksten aangeleverd als platte tekst in een e-mail bericht hebben vaak extra bewerking nodig omdat de e-mail programma’s de regels in de teksten automatisch afbreken.

Afloopgebieden in drukwerk

Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er 3 mm afloop nodig aan alle zijden. Deze 3 mm moet worden toegevoegd aan het uiteindelijk formaat. Voorbeeld: bij A6 formaat (148 x 105 mm) moet er dus een illustratie worden geleverd van 154 x 111 mm. Wij adviseren om tekst en tekstkaders 4 à 5 mm van de snijrand te plaatsen. Altijd een print meesturen of mailen. De print en het document moeten hetzelfde zijn. Als wij geen print hebben kunnen wij niets controleren. Dit is voor risico van de klant.

Hoe moet ik specifieke kleuren aanleveren?

– PDF, EPS, AI, TIFF, EPS, JPG of PSD • Gebruik van CMYK kleuren
– Bij PMS kleuren, PMS waarde vermelden.
– Bij RAL kleuren, RAL waarde vermelden
– Wij zullen deze middels PMS/CMYK kleuren zo goed mogelijk proberen te benaderen.

Eigen fonts / lettertypen gebruiken

– Benodigde lettertype bestanden meesturen, indien niet mogelijk zullen wij zo goed mogelijk een vergelijkbaar en-/of dezelfde opzoeken. (OTF, TTF, OpenType, TrueType, etc..)
– Beelden bij voorkeur opmaken op ware grootte.
– Bij grote ontwerpen, denk aan banners, die op schaal opgemaakt zijn, schaal/percentage graag meesturen.

Informatie over resoluties

– Resolutie 72 tot 100 DPI = goed zichtbaar/leesbaar van grotere afstand en geschikt voor beeldschermen/computerschermen
– Resolutie 150 DPI = goed zichtbaar/leesbaar van zowel dichtbij als veraf.
– Resolutie 300 DPI GELD VOOR AL UW DRUKWERK
– Bestanden opslaan op maximaal 100% en minimaal 10 % van de uiteindelijke printafmeting.

Programma’s

Microsoft Word, Exel, Powerpoint of Publisher bestanden zijn geen correcte opmaakbestanden. IFIGO draagt bij aanlevering van dit bestandstype geen verantwoording voor eventuele fouten.

InDesign
– Zet teksten om naar contouren om problemen met fonts te voorkomen.
– Als u PDF-bestanden schrijft vanuit InDesign, moet u alle fonts in contouren zetten, de printer zal anders de fonts niet herkennen.

Photoshop
– Gebruik bij voorkeur CMYK kleuren of anders RGB
– De resolutie van afbeeldingen moet minimaal 75 dpi zijn bij de uiteindelijk te gebruiken grootte.
– EPS of TIFF-bestanden aanleveren.
– Gebruik bij voorkeur geen JPEG-compressie, deze compressie is niet terug te draaien, waardoor er verlies van beeldkwaliteit optreedt.
– Bestanden niet als .DCS of als Duotoon aanleveren, maar omzetten naar CMYK.
– Maak bij voorkeur geen teksten en lijnillustraties op in Photoshop.

Aanpassingen, goedkeuring en proef(druk)

– Wijzigingen in digitale bestanden worden door IFIGO alleen aangebracht na ontvangst van de opdracht.
Alle wijzigingen dienen door middel van een proefprint of een proef via email goedgekeurd te worden.
– Bestanden aangeleverd door derden worden uitsluitend na goedkeuring door IFIGO uitgevoerd.
– Wanneer er voor goedkeuring geen tijd is, draagt IFIGO geen verantwoording voor eventuele fouten.
– Drukproef bestanden en prints dienen altijd gecontroleerd te worden op eventuele tekst- en lay-outfouten. Goedgekeurde proeffiles ontheffen IFIGO van alle verantwoordelijkheid wat betreft ontwerp, lay-out en teksten.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM