Privacy- en cookieverklaring

De inhoud van deze website is eigendom van IFIGO, tenzij anders vermeld. Niets mag zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd. Het is alleen toegestaan om beeldmateriaal te gebruiken als je hier vooraf toestemming voor hebt gevraagd en een duidelijke link plaatst naar IFIGO.

IFIGO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.<

Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Cookies

IFIGO.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende gegevens verzamelen om het zoekgedrag in kaart te brengen via Google Analyics en gepaste AdWords campagnes starten indien nodig.

Google Analytics

IFIGO heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door Google. U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. IFIGO privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Google Chrome privacy policy

Gegevensbeveiliging

IFIGO maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een SSL-verbinding.

Zowel aangeleverde bestanden als klantengegevens (zie gebruik van onze dienst) worden opgeslagen op onze server. Deze server is voorzien van zowel een firewall als anti-virus software en wordt tijdig voorzien van updates.

Cookies uitschakelen

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Firefox
  • Safari

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Verklaring? Neem dan contact met ons op.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM